info help contact websites
gevonden: 950 boeken op 38 pagina's Dit is pagina 1
- Volgende pag.

ALBLASSERWAARD--- Ontwerp-reglement voor het Hoogheemraadschap van den Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe. Folio, 44 pag., gedrukt, 1853.
M13318
-- Antiquariaat Goltzius -- Boeknummer: 49465
€  25.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Alphabetisch Register op de stukken van het oude archief van het Hoogheemraadschap Rijnland
Leiden, J. C. Drabbe. 1871. Hard Cover. 315 p. gebonden in linnen met oorspronkelijke omslag op band geplakt. Ex libris vorige eigenaar.
-- Grimbergen Boeken -- Boeknummer: 091967
€  25.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
---
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Friesland van den 13-4-1870, in zake no. 320. De voorzitter van het Waterschap De Lemstersluis appellant, contra jhr. W. van Andringa de Kempenaer geintimeerde. Overdruk Leeuwarder Courant 5-6-1870.
Bedrukt omslag, 55 pag. C2572 Wilco van Andringa de Kempenaer, wonende te Lemmer, was administrateur van De Lemstersluis. Hij was bij vonnis van de rechtbank te Sneek d.d. 22-6-1868 uit deze functie ontslagen, maar bleef doorwerken omdat hij dit ontslag onterecht achtte. Redenen o.a. de floreen-plichten. Het Hof ordonneert hem nu de zaken over te dragen aan het waterschap.
-- Antiquariaat Goltzius -- Boeknummer: 55168
€  48.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
De betekenis van het waterschap en de toekomst van Noord-Holland
Edam, Hoogheemraadschap van De Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland. 1970. 87 pp. Zwart-wit illustraties. Rug en bovenrand plat iets verkleurd. Pagina's boekblok aan de randen een beetje vergeeld. Verslag van een symposium gehouden op woensdag 17 september 1969, ter gelegenheid van het 415-jarig bestaan van het Hoogheemraadschap in het AMVO-gebouw te Volendam. Gebonden/. Lichte gebruikssporen.
-- Antiquariaat Parnassos -- Boeknummer: 08754
€  10.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
RED.
De betekenis van het waterschap en de toekomst van Noord-Holland. Verslag van het symposium gehouden op woensdag
17 september 1969, ter gelegenheid van het 425-jarig bestaan, van het hoogheemraadschap, in het amvo gebouw te Volendam. Edam, maart 1970. 87 pp. Linnen. Illustr. Achterplat wat gevlekt/gekrast.
-- Antiquariaat Victory -- Boeknummer: 32513
€  12.00
Trefwoorden: waterstaat noord-holland topografie
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
RIVIERKAARTEN.- BOLSTRA.- CARTOGRAPHY.- MAPS.- NOORDZEE.- KATWIJK.- CONCEPT.- SLUIZEN.- 1740
'Concept Sluyzen en doorgravingen, om daar door te verkrygen eenMeerder Loozing voor / Rhijnlands Boezem water, uyt den Rhyn tot in de Noord Zee, omtrent Katwyk. / het Product der Maandelykze en Jaarlykze waarnemingen van de hoogte en laagte, de wyze van 't /Valle en Ryzen der Noord Zee, en het YE, tot Sparendam, met de Rhynlands boezem tot Leyden. / Beschouwing der Vloede en Ebbe in 't YE, en de / Noord Zee, op Ordre van de Wel Edele Heeren Dijkgraafen Hoogheemraaden van Rhijnland, door M.Bolstra. 1740.'
No Publ., 1740. Large folio. Full sheet. Folded once vertically. Engr. surface 65 x 43 cm. Full sheet meas. appr. 71 x 61 cm. Excellent quality paper, very ample blank margins, lower margin 10 cm. Paper watermarked 'PL'[Pieter van der Ley]. Unsigned.
-- Antiquariaat B.M.Israel B.V. -- Boeknummer: 10079
€  600.00
Trefwoorden: 18th c maas Maas Waal Merwede improvements rivers and canals river rotterdam webmaps Beyerinck Ackersdijck Straalen
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
De glascollectie van het waterschap IJsselmonde : Nederlands gegraveerd glas uit de 18e, 19e en 20e eeuw
C.Y.A. Camphuis-Haakman. 150pp. Illustr. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 1992 Goed d184 Hardcover
-- Antiquariaat Ovidius -- Boeknummer: 55830
€  15.00
Trefwoorden: 9789080067813
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
N.N.
Handboek dijkwacht
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ( in samenwerking met "De Kazerne ), 2001. 95p. ingebonden klein formaat. Oplage onbekend - Niet in Worldcat -. Als nieuw.
-- De Kantlijn -- Boeknummer: 72479
€  45.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
hoogheemraadschap van Delfland 1289-1989. Opstellen ter gelegenheid van een opmerkelijk jubileum. Delfland in vogelvlucht. Het bodemarchief onder het gemeenlandshuis. Bouwhistorie en nieuwbouw.
Delft. 1989. Hoogheemraadschap van Delfland. 8. 166pp. Or.linn. Met beschadigd stofomslag. Illustr.
-- Antiquariaat Ovidius -- Boeknummer: 32538
€  9.00
Trefwoorden: Geschiedenis, Geschichte, History
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
"[RUPS, A.H.D.];"
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende sluizen in Kennemerland & Westfriesland. Onderzoek stoombemaling van Schermerboezem. Rapport, Alkmaar 1895, 24 pag. + 10 staten + 9 uitvouwbare kaarten. Folio.
Hierbij: Rapport n.a.v. de opdracht vervat in den brief d.d. 19-12-1932 van Dijkgraaf en H.H.Raden van het Hoogheemraadschap der uitwaterende sluizen [betr. afwatering Schermerboezem] door J.E. van Niftrik, 5 pag. + bijlagen + 6 bauwdrukken + Bijlage A (12 pag.)
-- Antiquariaat Goltzius -- Boeknummer: 43984
€  150.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Inventaris van het oud-archief van het Hoogheemraadschap Delfland 1319-1853
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1940. Soft Cover. 456 p.
-- Grimbergen Boeken -- Boeknummer: 009580
€  50.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1893. 24e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1893. geb ., 352 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10337
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1888. 19e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1888. geb ., 320 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10333
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1891. 22e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1891. geb ., 359 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10335
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1907. 38e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1907. geb ., 524 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10342
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1897. 28e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1897. geb ., 397 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10339
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1906. 37e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1906. geb ., 524 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10341
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1887. 18e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1887. geb ., 315 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10332
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1884. 15e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1884. geb ., 296 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10329
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1892. 23e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1892. geb ., 344 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10336
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1886. 17e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1886. geb ., 315 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10331
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1889. 20e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1889. geb ., 334 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10334
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1898. 29e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1898. geb ., 425 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10340
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1896. 27e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1896. geb ., 391 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10338
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Jaarboekje voor de Provincie Noordholland ten dienste der gemeente-, dijks-, waterschaps- en andere besturen voor het jaar 1909. 40e jaargang.
Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1909. geb ., 510 pp.
-- Antiquariaat Academia -- Boeknummer: 10343
€  7.00
Trefwoorden: geschiedenis, Noord-Holland, bestuur, almanakken, jaarboeken, gerechtshoven, notarissen, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, schutterijen, middelbare scholen, leraren, consulaten, loodswezen, belastingkantoren, gemeenteraden, hoogheemraadschappen, po
In winkelwagen

 Meer informatie 

 

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Volgende pag.