info help contact websites


gevonden: 19 boeken

N.N.
Van binnenuit gedreven, 1930-1980 Vijftig jaar franciscanessen van Aerdenhout in Noord-Sumatra.
Nijmegen, Druk: Brakkenstein, 1980, height in cm: 30 cm, brochure. 53 pp pp. met zwart-wit foto's.
-- De Refter (v.h. de schaduw) -- Boeknummer: 2-228
€  10.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
Van binnenuit gedreven., 1930- 1980 vijftig jaar franciscanessen van aerdenhout in noord- sumatra..
Nijmegen,, Brakkenstein,, 1980, height in cm: 30 cm,, paperback,. , 52 pp, pp..
-- De Refter (v.h. de schaduw) -- Boeknummer: 2-2807
€  10.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
DYSERINCK Twee brieven van Willem Dyserinck te Aerdenhout aan J.M. Sterck-Proot, d.d. 1943, betreffende de familie Dyserinck. Met: overdruk van artikel van mevr. Sterck over het huis Uit den Bosch, waarin de familie Dyserinck een rol speelt.
M2214
-- Antiquariaat A.G. van der Steur -- Boeknummer: 11813
€  26.50
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
INDIË, DE SORNIE, VINCENT Vertrouwelijke brief van mr. H.R. van Taalingen aan mr. P.C. Bloys van Treslong Prins te Batavia, dd Aerdenhout 1936, betr. Joseph de Sornie (Sorny), een Spanjaard die zich in 1832 te Semarang vestigde en bij Elisabeth Juliana Vincent enkele kinderen kreeg, waaronder schrijvers grootmoeder, getypt, 2 p.
M5032
-- Antiquariaat A.G. van der Steur -- Boeknummer: 13221
€  37.10
Trefwoorden: Manuscript
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Uren met bruid en bruidegom [betr. huwelijk Frits F. Röell en Dorine Van der goes, te Aerdenhout, huize 't Landhuys]. z.p. 4º: [8] p. Met menukaart Hotel 'Duin en Daal', met foto van het bruidspaar.
1929, 23 februari
-- Antiquariaat A.G. van der Steur -- Boeknummer: 10838
€  42.40
Trefwoorden: Occasional Poems
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
AUTHORS: SHERWOOD-SMITH M., STOOP P., ERMENS D., VAN DIJK W.
Repertorium of Middle Dutch Sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Repertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 (I-VII)-- I. Antwerpen-Brussel. II. Den Haag - Leiden. III. Appendices - indices. IV. Aerdenhout - Darmstadt. V. Den Bosch - Leeuwarden. VI. Leiden-Zwolle. VII. Verantwoording en indices.
peeters, 2008 sc. Pages: 4376 p. ISBN 9789042922303.
¶ De preek is een van de belangrijke genres van de Middelnederlandse geestelijke literatuur, naast de mystieke literatuur, het heiligenleven, het gebed en de bijbelvertaling. De preek is ook een prominente historische bron, doordat zij bij uitstek een middel was om religieuze, morele en culturele normen, waarden en attitudes te verbreiden. Overgeleverde preken zijn daarom niet alleen waardevol voor kerk- en literatuurgeschiedenis, maar ook voor de cultuurgeschiedenis in het algemeen, de ideeën- en mentaliteitsgeschiedenis. De studie van de Middelnederlandse preek is sterk achtergebleven bij het historisch belang ervan. Dit komt ondermeer doordat vooralsnog een goed overzicht van de bewaarde preken ontbrak. Het Repertorium van Middelnederlandse preken, voortgekomen uit het VNC-project 'Middelnederlandse preken' (Vrije Universiteit van Amsterdam en Universiteit Antwerpen - UFSIA) wil deze leemte opvullen. De delen IV, V en VI geven samen met de reeds in 2003 gepubliceerde delen I en II een nagenoeg volledig overzicht van alle Middelnederlandse preken bewaard in handschriften tot 1550 in alle Nederlandse en Belgische collecties, alsmede in alle ons bekende bewaarplaatsen in Europa en de Verenigde Staten. Deel VII bevat de indexen op deze vijf repertoriumdelen en vervangt daarmee het in 2003 gepubliceerde deel III. Het geheel vormt een compleet en onmisbaar instrument voor iedereen die zich bezighoudt met dit deel van de geestelijke volkstalige literatuur van de middeleeuwen.
-- Erik Tonen Books -- Boeknummer: 30203
€  500.00
Trefwoorden: : 978 90 429 2230 3 Brussel.. . . . . . Zwolle. Sherwood Smith . . .
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BRAKELL BUYS VAN W.R. DR.
Ter herdenking van J.D.Bierens De Haan. Rede gehouden voor de Religieuze Kring te Aerdenhout 15 januari 1944.
Naarden, In den Toren, 1944. 71 blz. Hard cover. Gebruikersvlekken op platten
-- De Wijze Uil -- Boeknummer: 22736
€  5.00
Trefwoorden: Autobiografie/Filosofie
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BRAKELL BUYS, W.R.VAN.
Ter herdenking van J.D.Bierens De Haan. Rede gehouden voor de Religieuze Kring te Aerdenhout 15 januari 1944.
Naarden. In de Toren. 1944. 8?8. 71pp. Or.linn.
-- Antiquariaat Ovidius -- Boeknummer: 22804
€  7.00
Trefwoorden: Geschiedenis, Geschichte, History
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
ERMENS D., VAN DIJK W.
Repertorium of Middle Dutch Sermons Preserved in Manuscripts from before 1550 / Repertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 (IV-VII) IV. Aerdenhout - Darmstadt. V. Den Bosch - Leeuwarden. VI. Leiden - Zwolle. VII. Verantwoording en indices.
Peeters, 2008 softcovers, Pages: IV: IV-572 p.; V: IV-561 p.; VI: IV-609 p.; VII: IV-701 p. ISBN 9789042922037.
¶ De preek is een van de belangrijke genres van de Middelnederlandse geestelijke literatuur, naast de mystieke literatuur, het heiligenleven, het gebed en de bijbelvertaling. De preek is ook een prominente historische bron, doordat zij bij uitstek een middel was om religieuze, morele en culturele normen, waarden en attitudes te verbreiden. Overgeleverde preken zijn daarom niet alleen waardevol voor kerk- en literatuurgeschiedenis, maar ook voor de cultuurgeschiedenis in het algemeen, de ideeën- en mentaliteitsgeschiedenis. De studie van de Middelnederlandse preek is sterk achtergebleven bij het historisch belang ervan. Dit komt onder meer doordat vooralsnog een goed overzicht van de bewaarde preken ontbrak. Het Repertorium van Middelnederlandse preken, voortgekomen uit het VNC-project 'Middelnederlandse preken' (Vrije Universiteit van Amsterdam en Universiteit Antwerpen - UFSIA) wil deze leemte opvullen. De delen IV, V en VI geven samen met de reeds in 2003 gepubliceerde delen I en II een nagenoeg volledig overzicht van alle Middelnederlandse preken bewaard in handschriften tot 1550 in alle Nederlandse en Belgische collecties, alsmede in alle ons bekende bewaarplaatsen in Europa en de Verenigde Staten. Deel VII bevat de indexen op deze vijf repertoriumdelen en vervangt daarmee het in 2003 gepubliceerde deel III. Het geheel vormt een compleet en onmisbaar instrument voor iedereen die zich bezighoudt met dit deel van de geestelijke volkstalige literatuur van de middeleeuwen.
-- Erik Tonen Books -- Boeknummer: 30202
€  300.00
Trefwoorden: : 978 90 429 2203 7 .
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
GOGH, VINCENT VAN. - MEER, S. VAN DER., LAMBO, A., VERHEUS, S.L. & HOMBURG, C.
Vincent van Gogh in Aerdenhout. Drie preekteksten en een kunsthistorische beschouwing.
Haarlem, Vereenigde Doopsgezinde Gemeente, 1990. 21 x 14,5 cm. Geniet, oorspronkelijke omslag. Met illustraties in z/w. 48 pag.
-- Antiquariaat Frans Melk -- Boeknummer: 100433
€  8.00
Trefwoorden: Art / Dutch artist ; Theology / theologie
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
HULKENBERG, A M
Gezichten in de Duin- en Bloembollenstreek : Katwijk-Rijnsburg-Oegstgeest-Warmond-Voorhout-Noordwijk-Noordwijkerhout-Lisse-Hillegom-De Zilk-Vogelenzang-Aerdenhout-Heemstede-Bennebroek
Alphen aan den Rijn, Canaletto 2004 tekeningen van Chr. Schut 1e dr. - Met bibliogr. Linnen
-- Antiquariaat Klikspaan -- Boeknummer: T112681
€  20.00
Trefwoorden: duinstreek/bollenstreek
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
KAREOL -- VOETS, TON EN HENK DUIJNS:
Kareol opnieuw bezien, ontwerp voor een kunstenaarsklooster op het voormalige landgoed Kareol te Aerdenhout en waarvan de villa onder veel protest in 1979 is gesloopt,
zp, 1986, zwarte map (22,2x 30,5 cm) genummerd 235 vd oplage van 500 exx waarin 8 z/w futuristische maquettes van de plannen vd opstellers ** met daarbij uitvoerige documentatie over de treurige geschiedenis van het megalomane Wagnerpaleis Kareol in Aerdenhout dat tenslotte ten prooi viel aan nietsontziende verniel- en geldlust **
-- Antiquariaat Colombine -- Boeknummer: 10167
€  75.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
NES, A.P. , F. LAMERS-WINKELMAN & J.L. SNOEP (RED.)
Werk in uitvoering. Kind, gezin en MKD in samenhang. Uitgave er gelegenheid van de opening van de nieuwbouw van Medisch Kleuterdagverblijf Margriet te Aerdenhout, 9 oktober 1987.
Aerdenhout, MKD, 1987. . Paperback, 23 cm, 189 pp. Cond.: goed / good.
-- Bij tij en ontij . . . . -- Boeknummer: 29570
€  14.50
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
NUMAN, HERMANUS.
Vierentwintig printtekeningen met couleuren, verbeeldende Hollantsche buitenplaatzen, met derzelver beschrijvingen, na het leven getekent en in plaat gebracht door H. Numan, Amsterdam: 1797 / Vingtquatre vues des maisons ..., Amsterdam 1797.
Amsterdam, 1797. 24 engravings in aquatint, with 14 double pages text in dutch and french, 4to oblong halfcalf, original boards. Lower part of the spine is missing. The plates in very good condition. Very rare. - Elswoud (Overveen, 1 plate), Karssenhof (Ouderkerk, 1 plate), Velzerbeek (Velsen, 2 plates), Overholland (Vecht, 2 plates), Hofwerk (Breukelen, 1 plate), Rupelmonde (Nieuwersluis, 1 plate), Oosterduin (Overveen, 2 plates), Het Klooster (Heemstede, 2 plates), Schaffelaar (Barneveld, 2 plates), Boekenrode (Aerdenhout, 2 plates), Voorland (Watergraafsmeer, 2 plates), Trompenburg (‘s Graveland, 2 plates), Waterland (Velsen, 2 plates), Oud-Berkenrode (Heemstede, 2 plates). Hermanus Numan (Ezinge 1744- Amsterdam 1820). Lit: Nijhoff/Van Hattum 217; Landwehr, Col. 381; L. Buijnsters-Smets, ‘Hollandse buitenplaatsen anno 1797. Een album van vierentwintig gekleurde ‘printtekeningen’ door H. Numan’, Antiek 14 (1979) 245-259. The first dutch topographical work with aquatint plates.
-- KRUL Antiquarian Books -- Boeknummer: 57350
€  12000.00
Trefwoorden: netherlands overveen ouderkerk velsen vecht breukelen nieuwersluis heemstede barneveld aerdenhout watergraafsmeer s.devon 's Graveland maps
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
SOEST,P. V.
PAROCHIE ST ANTONIUS VAN PADUA AERDENHOUT
Aerdenhout 1982 26 pag., zwart-wit-kleurenfoto's A4 formaat (code C-431)
-- Moby Dick -- Boeknummer: 136716
€  7.00
Trefwoorden: theologie
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
STERCK-PROOT J.M.
Geschiedenis van Ardenhout
Vereeniging Haerlem de erven F. Bohn NV Haarlem, 1946. Tweede vermeerderde druk. 24x16 cm. Pictoral cover. Ill.: foto's / tekeningen. 94 blz. Gewicht: 175 gram. Very good. 0..
-- Antiquariaat "de vrije heerlijkheid" -- Boeknummer: 20682
€  10.00
Trefwoorden: Aerdenhout Haarlem geschiedenis Noord-Holland
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
STERCK-PROOT, J.M.
Geschiedenis van Aerdenhout.
Erven F. Bohn, Haarlem, tweede vermeerderde druk, 1944. 24 x 16 cm. Softcover. 94 pag.
-- Antiquariaat Frans Melk -- Boeknummer: 97949
€  9.00
Trefwoorden: Topography / Dutch ;
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
TENHAEFF AERDENHOUT TRADE CATALOGUE [PRICE-LIST],
ORCHIDOPHILIA: Orchideeënkwekerij E.H. Tenhaeff Aerdenhout (Holland). [Eerste druk, eerste uitgave; First edition, first issue].
Aerdenhout, E.H. Tenhaeff, [circa], 1955. Small 8°. Original wrappers, stapled. Covertitle with a small coloured illustration. 15pp. Some captioned monochrome illustrations in text and full-page, prices of species offered in dutch currency, scientific names of species presented. FIRST issue of this trade catalogue by a dutch nursery at Aerdenhout municipality, offering a rather great variety of orchids. Nice copy.
-- Antiquarian Booksellers Gemilang -- Boeknummer: 53023
€  25.00
Trefwoorden: pricelist tradecatalogue nursery aerdenhout orchids floweringplants botany species genera salecatalogue representation tenhaeff holland
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
MR. C.W.D. VRIJLAND
Geschiedenis van Bloemendaal en Aerdenhout. Duinlustpark, Bloemendaal/dorp, Overveen, Bentveld en Vogelenzang
Schuyt en Co. Linnen band met stofomslag. ISBN: 9789060970478. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De Slegte -- Boeknummer: 711283
€  25.00
Trefwoorden: 9789060970478
In winkelwagen

 Meer informatie 

 

| Pagina's: 1 |