info help contact websites
gevonden: 968 boeken op 39 pagina's Dit is pagina 1
- Volgende pag.

ATEN, DIEDERIK DIEDERIKS, HERMAN
'Als het gewelt comt ...'. Politiek en economie in Holland benoorden het IJ, 1500-1800.
Hilversum, Verloren, 1995, 441 pp. ing, 441. 'Als het gewelt comt, soo is het recht uyt', zei een Alkmaarse burgemeester tegen protesterende sluiswachters toen hij in gezelschap van gewapende lieden een sluis in de dijk langs de noordzijde van het IJ liet opendraaien. De lage waterstand dreigde de handelsvaart op Alkmaar te blokkeren. De burgemeester greep in zonder te overleggen met het verantwoordelijke hoogheemraadschap. Deze actie van het Alkmaarse stadbestuur in 1648 is bepaald niet uitzonderlijk. De geschiedenis van de binnenlandse handel van het preÔndustriŽle Holland wordt juist gekenmerkt door een eindeloze serie van moeilijkheden en spanningen in allerlei gradaties. In de nijverheid was het niet anders. Ondanks het grote aantal conflicten en de heftigheid waarmee de tegenstellingen soms werden uitgevochten, hebben zij lange tijd nauwelijks aandacht van historici getrokken. De laatste jaren lijkt er echter sprake te zijn van een herwaardering van de betekenis van dit soort politieke kwesties in de verklaring van economisch-historische processen. Hierbij aansluitend beschrijft en verklaart Diederik Aten de spanningen in de binnenlandse handel en industrie in het gebied benoorden het IJ, het zogenaamde Noorderkwartier van Holland. Bij het streven hun positie als schakel in het Amsterdamse handelsnetwerk te versterken, kwamen de steden zowel in conflict met elkaar als met het platteland. Iedere stad probeerde zijn verkeersverbindingen met Amsterdam veilig te stellen. De concurrentie van het platteland probeerden de steden zowel individueel als gezamelijk uit te schakelen. Vanaf eind†zestiende eeuw legden de Staten van Holland de dorpsneringen allerlei beperkingen op als onderdeel van de belastingwetgeving. Dat deze maatregelen minder effect hadden dan op grond van de toegenomen stedelijke macht aangenomen zou mogen worden, hing samen met de economische en politieke ontwikkelingen in de†zeventiende eeuw. N.W. Posthumus Reeks 5
-- Uitgeverij Verloren -- Boeknummer: 9065503927
€  39.00
Trefwoorden: economische geschiedenis handel nijverheid industrie politieke geschiedenis hoogheemraadschap bestuurlijke ontwikkeling stedelijke samenleving handelsnetwerk Amsterdam platteland stadsgeschiedenis Holland Noorderkwartier regionale geschiedenis Staten van
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
HERMAN LAMBOOIJ EN DIEDERIK ATEN
De held sterft niet... De waterschapsconcentratie in Noord-Holland, 1916-2003
Kring van de Vrienden van de Hondsbossche, 2002 (1e druk), 84 blz., porto 3,95 euro NL, Paperback, in goede staat. Geillustreerd..
-- Boek2 Antiquariaat -- Boeknummer: U50P880/150842
€  5.99
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
ATEN, DIEDERIK; BOSCH, GERRIT
Oude sier en moderne kunst.
Edam, Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, 2002, cloth, dustj, 8vo, 120 pp, num ills, uitgegevens ter gelegenheid van het afscheid van het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen; over de kunstcollectie; VG condition. . .
-- Pallas Books -- Boeknummer: 11622
€  4.50
Trefwoorden: hoogheemraadschap, kunstcollectie
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
ATLAS VAN ZUID-HOLLAND
Nieuwe en zeer Nette Atlas van Zuyd-Holland, 't Sticht van Utrecht, en een Gedeelte van Gelderland, Afgedeeld in Heemraadschappen, Baljuwschappen, Heerlykheden, Waarden, Districten en Uytgeveende Waterplassen.
Alphen aan de Rijn, Robas. z.j.. Original publisher's blue cloth hardback, gilt title spine, 8vo: [xxij] text and 45 double-page coloured maps.Very fine copy. Facsimile original edition, Amsterdam - Reinier en Jusua Ottens.. 9789072770844
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 161283
€  25.00
Trefwoorden: 9789072770844
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
AUGUSTIJN, BEATRIJS
Zeespiegelrijzing, transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de XVIde eeuw. Een landschappelijke, ecologische en klimatologische studie in historisch perspectief (with an English summary).
Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1992. Twee delen. Originele omslagen, (IV), 731+1p. Ca. 29 x 20,5 cm.Gestencilde uitgave? Herziene versie van het proefschrift. Omslag van deel twee wat gevlekt; verder goede set.
-- Antiquariaat Secundus -- Boeknummer: 33146
€  40.00
Trefwoorden: Topografie BelgiŽ Vlaanderen Waterschap Zeeland
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
DIVERSE AUTEURS
Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1988.
(Middelburg), (Zeeuws Genootschap), 1988. Or. omslag, XX; 147+1p.Bijdragen van o.a.: R.M. van Heeringen - De bewoning van Zeeland in de IJzertijd; A.P. de Klerk - Stad en sluis en land; W.H. Lutgert - Pieter Macarť, indepedent-fiscaal van Ceylon, 1702-1711; J.G.M Arentsen - Tot heil der jeugd en elkanders onderricht; R.M. van Heeringen - Archeologische kroniek van Zeeland over 1987. Met illustraties; goed exemplaar.
-- Antiquariaat Secundus -- Boeknummer: 22095
€  7.50
Trefwoorden: Archeologie Belasting Ceylon Geschiedenis IJzertijd Jaarboeken Onderwijs Sluizen Veere Waterschap Waterstaat Zeeland
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
DIVERSE AUTEURS
Jaarboek 1992-1993.
Hulst, Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten', (1993?). Or. omslag, 144p.Met bijdragen van o.a. Drs. A.M.J. de Kraker - De reconstructie van het laatmiddeleeuwse landschap en de lozing van het binnenwater. Dee everingen in het Axelambacht tijdens de zestiende eeuw; J. Spanhove, MSC - Het gasthuis van Hulst tussen 1603 en 1645; R. Willemsen - Een blik naar binnen. Laat achttiende-eeuwse boedelbeschrijvingen uit het Land van Axel met verwijzingen naar twee regionale woordenboeken; P.E. de Blaeij - Een stukje volkscultuur op schrift uit het begin van de negentiende eeuw. Een Zeeuws-Vlaams poŽziealbum uit de jaren 1824 tot 1834; J.L. Platteeuw - Kleding en sieraad van boer en boerin op het eiland van Axel. Pag. 120-144. Goed exemplaar.
-- Antiquariaat Secundus -- Boeknummer: 18022
€  12.50
Trefwoorden: Axel Axelambacht Erfrecht Hulst Jaarboeken Klederdracht Middeleeuwen Polders PoŽzie-albums Vier Ambachten Volkskunde Waterschap Woordenboeken Zeeland Zeeuws-Vlaanderen ziekenhuizen
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
DIVERSE AUTEURS
Jaarboek 1990-1991.
Hulst, Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten', (1991). Or. omslag, 200p.Met jaarverslagen en bijdragen van o.a. Drs. A.M.J. de Kraker - Waterschapsorganisatie en binnenwaterbeheersing etc; P.W. Stuij - Sas van Gent, het kanaal en de grens; Drs. A.M.J. de Kraker & H.P. de Jonge - Religieus besef, waterstaat en dagelijkse beslommeringen. Het dagboek van landbouwer Jan Lensen, 1877-1879; Drs. S.P.E. Francke - Van wanorde naar orde, stemming en reacties in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen na de Duitse inval in Nederland gedurende de maanden mei, juni en juli 1940. GeÔllustreerd; met ledenlijst.
-- Antiquariaat Secundus -- Boeknummer: 14722
€  10.00
Trefwoorden: Dagboeken Hulst Hulsterambacht Jaarboeken Lensen, Jan Sas van Gent Tweede Wereldoorlog Vier Ambachten Vlaanderen W.O. II Waterschap Zeeland Zeeuws-Vlaanderen Zestiende eeuw
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
DIVERSE AUTEURS
Roterodamum Illustratum. Beredeneerde beschrijving van den geschiedkundigen atlas in het archief der gemeente Rotterdam aanwezig betrekkelijk het hoogheemraadschap schieland en de stad Rotterdam
Paperback; 1868; Wed. P.van Waesberge & Zoon, Rotterdam; Vier paperbacks waarvan deel I, III en IV een verstevigde kaft. Alle delen gerestaureerde rug -- Conditie: Goed; 4 delen samen (1868-1871-1874-1880)
-- Antiquariaat Klondyke -- Boeknummer: 159102
€  100.00
Trefwoorden: Zuid-Holland
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
DIVERSE AUTEURS
De Stichtse Rijnlanden. Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse Waterschappen
Utrcht, Uitgeverij Matrijs gebonden met omslag, 176 pag., 1993 (eerste druk), porto 3,95 euro NL, ISBN 9053450327, in zeer goede staat..
-- Boek2 Antiquariaat -- Boeknummer: JCW1002/43709
€  11.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
DIVERSE AUTEURS
Het water gewassen. Een terugblik op 25 jaar waterkwaliteitsbeheer in de provincie Utrecht
Gebonden, hardcover; 1996; Provincie Utrecht; 132pp.; Conditie: Goed
-- Antiquariaat Klondyke -- Boeknummer: 077970
€  12.00
Trefwoorden: Waterschap, Water, Utrecht (provincie), Jubileum- en Gedenkboeken
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
NO AUTHOR.
Algemeen reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland (tekstuitgaaf februari 1955).
N.pl.; 1955; halfcloth; 74 pp.With register. Spine ends damaged. Some sections loose(ned). Contents with occasional notes and underlining in ink and pen. Clippings mounted at upper pastedown and first endpaper, folding leaflet of the province of Zeeland loosely added.
-- Antiquariaat De Boekenbeurs -- Boeknummer: 24249
€  20.00
Trefwoorden: Zeeland hydraulic engineering/waterbouwkunde law/recht legislation/wetgeving ordonnanties polders water-economy/waterhuishouding waterstaatsrecht
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BADE, TOM E.A.,
De Economie van het Schap. Over de economische Betekenis van een Waterschap.
2006 (ZB, geb., 117 pag., goed ex.) 's-Hertogenbosch. Waterschap Aa en Maas. Ruim geÔllustreerd.
-- Antiquariaat Duthmala -- Boeknummer: 108374
€  12.50
Trefwoorden: Water in Brabant
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
BAKKER, F
Vindplaatsen van de archieven van de Noorhollandse polders en waterschappen
Geniet; 1996; Nederlanse Genealogische Vereniging; 32pp.; Conditie: Goed
-- Antiquariaat Klondyke -- Boeknummer: 182054
€  3.00
Trefwoorden: Noord-Holland
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
BALEN, T. VAN
Eenige beschouwingen over het waterschap Westerkwartier.
Groningen, Heijningen Bosch (drukker), 1872. Paperback, 23 cm, 52 pp. Met uitvouwbare bladen met statistieken. Bandje flink sleets. Cond.: goed / good.
-- Bij tij en ontij . . . . -- Boeknummer: 77870
€  14.50
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BARON D'ABLAING VAN GIESSENBURG, M.J.
Nederlandsche Gemeentewapens of wapenboek der gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en corporatien, welke sedert 1815 deel hebben uitgemaakt van, of behoord hebben tot het Koninkrijk der Nederlanden, zoowel Noordelijk als Zuidelijk gedeelte. Getrokken uit het officiele register, bij het Ministerie van Justitie te 's Gravenhage bewaard
s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1862. 16 pagina's met tekst waarop er meer dan honderd pagina's met wapens volgen. Gebonden in een half linnen band, wat gerafeld op de kneep.
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 95498
€  75.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BAUWENS, W.E.M.
Beknopte inventaris van de archieven van de voormalige polders en waterschappen behorende tot het Waterschap Axeler Ambacht. ca. 1635-1965.
Z.p., Eigen beheer?, 1966. Origineel omslag, 72 eenzijdig gestencilde bladen. Ca. 29,5 x 21 cm.Iets verkleurd; verder goed exemplaar.
-- Antiquariaat Secundus -- Boeknummer: 33154
€  10.00
Trefwoorden: Axel Axelambacht Oost-Zeeuws-Vlaanderen Waterschap Zeeland Zeeuws-Vlaanderen
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BEEKMAN, A.A..
's-Gravenhage; 1905 & 1907; Martinus Nijhoff; halfleer met gemarmerde platten; 6, 15, 872 & 874-1862 p.Rug eerste deel gerepareerd, rug tweede deel met kleine beschadiging. Schutbladen beide delen vernieuwd. Stempeltje land- en tuinbouwschool op titelblad.
-- Antiquariaat De Boekenbeurs -- Boeknummer: 28897
€  150.00
Trefwoorden: dikes/dijken hydraulic engineering/waterbouwkunde law/recht legislation/wetgeving old and rare books/oude en zeldzame boek water-economy/waterhuishouding waterstaatsrecht
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BEEKMAN, A.A.
's-Grav., 1905-1907. 2 delen. 6,15,1862 blz. H.leder.
€  250.00
Trefwoorden: Topography Netherlands Topografie Nederland
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BEEKMAN, A.A..
's-Gravenhage; 1905 & 1907; Martinus Nijhoff; halfleer met gemarmerde platten; 6, 15, 872 & 874-1862 p.Rug eerste deel gerepareerd.
-- Antiquariaat De Boekenbeurs -- Boeknummer: 30768
€  140.00
Trefwoorden: dikes/dijken hydraulic engineering/waterbouwkunde law/recht legislation/wetgeving old and rare books/oude en zeldzame boek water-economy/waterhuishouding waterstaatsrecht
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BEEKMAN, A.A.
dijk-en waterschapsrecht in Nederland voor 1795. Eerste deel/Tweede deel.
The Hague, Martinus Nijhoff, 1905-1907. 2 vols. All vols 4to, red leather. new end-papers,Libr. staps on title-p., good, tight copies.
-- Boekhandel-Antiquariaat Aleph -- Boeknummer: 403358
€  200.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BEEKMAN, A.A.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1905. 4to. 2 vols. 1862 p. In de originele linnen uitgaafbanden met rugstempeling. Goed bindwerk. Mooie set.
-- Antiquariaat De Keerkring -- Boeknummer: 32087
€  380.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BEEKMAN, A.A.
's-Grav., 1905-1907. 2 delen. 6,15,1862 blz. Linn., rug deels gespleten.
€  175.00
Trefwoorden: Topography Netherlands Topografie Nederland
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BEEKMAN, A.A. (ED.)
Middelnederlandsch Woordenboek van E. Verwijs en J. Verdam. Elfde (en laatste) deel. Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van dijk- en waterschapsrecht, bodem en water, aardrijkskunde, enz.
's-Gravenhage, 1941. Omslag. 610 pp.
-- Antiquariaat De Keerkring -- Boeknummer: 1449
€  28.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
BEEKMAN, A.A.
Nalezing Op Mr. Th. F.J. A. Dolk's Geschiedenis Van Het Hoogheemraadschap Delfland
Bijdr. Vaderlandsche Geschiedenis . Artikel Conditionele Kwaliteit: Goed
-- Bibliotheca -- Boeknummer: 1151
€  10.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Volgende pag.